MSBSZ PÁLYÁZAT 2024/1

ALPIN FELSZERELÉS TÁMOGATÁS JUNIOR VERSENYZŐKNEK


Pályázati cél: 18 évüket be nem töltött snowboard versenyzők támogatása az alpin snowboard sport kipróbálásában alpin felszerelés díjmentes biztosításával és további szakmai támogatással.

Pályázati feltételek: alpin@sbhun.hu címre kitöltött pályázati adatlap és szükséges mellékletek elküldése e-mailben

További információ: pályázással kapcsolatos kérdéseit az alpin@sbhun.hu e-mail-címre tudja elküldeni

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: MSBSZ – Magyar Snowboard Szövetség

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy

 • az érvényes pályázathoz hiánytalanul ki kell tölteni és 2024. július 30. előtt le kell adni a pályázati adatlapot
 • az MSBSZ meglévő alpin snowboard felszerelés raktárkészlete erejéig támogatja a pályázó sportolókat új vagy használt felszerelésekkel
 • a pályázaton elnyert felszerelést másnak kölcsön vagy bérbe adni tilos
 • a felszerelések karbantartásáról – waxolás, élezés – a használat ideje alatt a pályázónak kell gondoskodnia
 • a pályázaton elnyert felszerelések használati jogát jelen pályázat keretein belül egy évre lehete elnyerni
 • a felszereléseket az egy év elteltével a pályázó köteles az MSBSZ-nek hiánytalanul visszaszolgáltatni
 • a felszerelések csak saját felelősségre használhatók, a használatból eredő sérülésekért az MSBSZ nem vállal felelősséget

Rendelkezésre álló felszerelések száma: maximum 15 db teljes szett

Pályázók köre: 18 évüket be nem töltött, az MSBSZ snowboard versenyein érvényes eredménnyel rendelkező, sportorvosi igazolással rendelkező snowboard versenyzők gondviselőik képviseletében.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázat távlati célja alpin versenyzői csapat kialakítása, közös szárazedzések és edzőtáborok szervezése, szakmai segítség a kanyar technika elsajátításában. Kérjük azok pályázzanak, akik szándékoznak részt venni a szakmai programban.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy nem nyújthat be pályázatot az, aki 18. életévét már betöltötte, a 2023-24-es szezonban nem rendelkezett sportorvosi engedéllyel, nem volt tagja snowboard egyesületnek, illetve nem indult az MSBSZ által szervezett egyik snowboard versenyen sem.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. szeptember 1. – 2025. szeptember 1.

Támogatás módja: A nyertes pályázók a Támogatási Szerződés aláírását követően az új vagy használt felszereléseket az MSBSZ irodájában személyesen vehetik át.

Nevezési díj: A pályázat ingyenesen benyújtható.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását az MSBSZ nem írja elő.

Az alábbi támogatási tételek igényelhetők:

Támogatási intenzitás mértéke szerint külön pályázható:

 1. teljes szett: alpin bakancs, deszka, kötés

VAGY

 1. rész felszerelés: bakancs / deszka / kötés

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a fent felsorolt felszereléseken kívül más felszerelés, pl. bukósisak, védőfelszerelés, vízhatlan ruházat stb. nem igényelhető.

Pályázati adatlaphoz feltöltendő mellékletek:

 1. 2023-2024-es MSBSZ eredménylista másolata versenyen való indulás igazolásáról
 2. 2023-2024-es sportorvosi igazolás másolata
 3. snowboardos fénykép a pályázóról

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap mellett szükséges elküldeni az alpin@sbhun.hu címre a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot PDF vagy JPG vagy MPG formátumban (fájlnév: ékezetek és szóköz nélkül).

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, azt a pályázati adatlap Egyéb megjegyzés elnevezésű mezőjében indokolni kell (pl. nincs, nem releváns, stb.).

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók

Ha a pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az MSBSZ – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy amennyiben a pályázat hiányosságai, hibái hiánypótlás útján nem orvosolhatók, vagy a pályázó nem vagy nem megfelelően teljesíti a hiánypótlást, lehetőség van pályázatának érdemi vizsgálat nélküli elutasítására.

A benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasítható, ha

 • bármely kötelezően benyújtandó dokumentum vagy annak egy része hiányzik a benyújtott pályázatból / hiánypótlásból
 • hibásan vagy nem megfelelően van kitöltve a pályázati adatlap

Elbírálás szempontjai:

 • 2023-24-es szezon, illetve korábbi versenyeredmények
 • motivációs levél

Támogatott pályázók lehetőségei és kötelezettségei:

 • Támogatott versenyzők az MSBSZ további részleges támogatásával vehetnek rész az alpin szakág szakmai programjain, szárazedzéseken és havas edzőtáborokon
 • a támogatottaknak minimum 500 karakteres beszámolót kell írniuk, hogy milyen élményt jelentett számukra az alpin felszerelés kipróbálása, mik a további céljaik
 • a támogatottak hozzájárulnak, hogy az adatlap mellé feltöltött snowboardos fényképüket az MSBSZ közösségi média oldalain kommunikációs céllal felhasználja az alpin snowboard sport népszerűsítése, illetve a pályázat eredményével kapcsolatos kommunikációra.

TOVÁBB A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ >>